15/1/08

CERTAME DE POESÍA E DEBUXO PARA A PAZBASES

o Poderán participar todos os alumnos e alumnas do centro

o Os textos deberán ser orixinais e inéditos

o As poesías terán unha extensión libre, con calquera número de versos e rima ou verso libre (sin rima) lema ou tema dos poemas será obrigatoriamente sobre a PAZ.

o As poesías entregaránse nun folio ao seu Titor/a ou na Biblioteca do Centro ata o 25 de Xaneiro, venres. Non se aceptarán traballos fora de plazo previsto

o Os folios coas poesías conterán o nome, apelidos e curso do autor

o Haberá un premio por participar.Os contos quedarán na biblioteca

o Tamén decoraráse o folio cun debuxo alusivo ao poema ou debuxos decorativos, tipo marcos ou cenefas.

o Todas as obras recibidas exporánse durante a Semana da PAZ. As obras presentadas leránse na biblioteca, o martes 29 de xaneiro, durante o recreo. Publicaránse no blog da biblioteca.

No hay comentarios: