13/10/08

CERTAME DE RELATOS DE MEDO


O certame de relatos de medo deste ano xa está convocado:


BASES


o Poderán participar todos os alumnos e alumnas do centro


o Os textos deberán ser orixinais e inéditos


o Terán unha extensión libre.


o Entregaránse nun folio ao seu Titor/a ou na Biblioteca do Centro ata o 25 de outubro, venres. Non se aceptarán traballos fora do plazo previsto


o Os folios cos relatos conterán o nome, apelidos e curso do autor


o Haberá un premio por participar.Os relatos quedarán na biblioteca


o Tamén decoraráse o folio cun debuxo alusivo ou debuxos decorativos, tipo marcos ou cenefas.


o Todas as obras recibidas exporánse durante a Semana. Publicaránse no blog da biblioteca.


¡Animádevos a participar!

¡¡Pasarémolo de medooooo!!

No hay comentarios: